Spoor 2 Re-integratie en de beoordeling door UWV

In Nederland hebben we een sociaal vangnet dat ervoor zorgt dat mensen die (tijdelijk) niet kunnen werken, financiële ondersteuning krijgen. Maar wat gebeurt er als iemand langdurig arbeidsongeschikt is en niet kan terugkeren naar zijn of haar oude baan? In dat geval kan spoor 2 re-integratie een optie zijn. In dit artikel zullen we bespreken wat spoor 2 re-integratie inhoudt en hoe het beoordeeld wordt door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

Wat is spoor 2 re-integratie?

Spoor 2 re-integratie verwijst naar begeleiding en ondersteuning bij het vinden van passend werk buiten de huidige werkgever. Dit betekent dat als iemand door ziekte of een arbeidsbeperking niet meer in staat is om zijn of haar huidige werkzaamheden uit te voeren, er wordt gezocht naar een nieuwe functie bij een andere werkgever. Dit kan met behulp van een re-integratiebedrijf dat gespecialiseerd is in spoor 2 re-integratie.

Om in aanmerking te komen voor spoor 2 re-integratie moet een werknemer een beoordeling van de bedrijfsarts doorlopen. De bedrijfsarts beoordeelt of de werknemer inderdaad langdurig arbeidsongeschikt is en of spoor 2 re-integratie noodzakelijk is. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar medische rapporten en de inspanningen van de huidige werkgever om de werknemer te re-integreren binnen het eigen bedrijf.

Wanneer de bedrijfsarts beoordeelt dat spoor 2 re-integratie nodig is, wordt er een Re-integratieadvies opgesteld. Dit advies bevat de mogelijkheden en kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt, evenals de begeleiding die nodig is om succesvol te re-integreren. Het re-integratieadvies wordt vervolgens besproken met de werknemer en de werkgever.

Het is belangrijk op te merken dat spoor 2 re-integratie een collectieve verantwoordelijkheid is. Zowel de werknemer als de werkgever hebben een rol bij het succesvol uitvoeren van het re-integratietraject. De werknemer wordt geacht actief deel te nemen aan het traject en zich in te zetten voor het vinden van passend werk. De werkgever is verplicht om de werknemer in staat te stellen om deel te nemen aan het re-integratietraject en om passende vacatures aan te bieden binnen het eigen bedrijf.

De beoordeling door UWV

Na afloop van het spoor 2 re-integratietraject zal het UWV beoordelen of de werknemer succesvol is gere-integreerd. Als de werknemer erin is geslaagd om passend werk te vinden bij een nieuwe werkgever en minimaal 65% van zijn of haar oude loon kan verdienen, wordt de uitkering vanuit het UWV stopgezet. Als de werknemer echter niet succesvol heeft gere-integreerd, kan het UWV de uitkering voortzetten. Dit hangt af van de inspanningen van de werknemer en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Al met al is spoor 2 re-integratie een belangrijk instrument om mensen te helpen bij het vinden van passend werk wanneer zij niet kunnen terugkeren naar hun oude baan.

 

https://spoor2reintegratiespecialist.nl

Over de auteur

Scroll naar boven